Levens redden met procesmanagement

  • Posted on:  maandag, 02 november 2015 13:57
  • Written by  Joep Bisschops

Procesmanagement is meer dan het beschrijven van processen. Je moet ook zorgen dat procedures worden gevolgd. Als dat niet gebeurt, kunnen er schokkende dingen gebeuren. Een verslag van Joep Bisschops, consultant procesmanagement bij Squerist.

 

“Bij een van onze klanten werd ik als procesmanager ingezet om nieuwe processen uit te schrijven. Samen met een arbo-deskundige ging ik om tafel zitten om de wettelijke arbo-eisen om te zetten in werkbare processen. De nadruk kwam hierbij met name te liggen op veiligheid. Het bedrijf ging namelijk aan de slag met nieuwe technieken waarbij risico op electrocutie bestond.” 

Alles leek voorspoedig te verlopen, totdat het tijd werd om de installatie te gaan testen. “De projectleider gaf hierbij toestemming aan de beheerder om de technische installatie aan te sluiten op het electriciteitsnet om de laatste testen te kunnen uitvoeren.” 

Poging nummer één mislukt, de stoppen sloegen door. 

Er werd nogmaals gecheckt met de projectleider of alles oké was. Opnieuw werd er toestemming gegeven. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van een zwaardere zekering.

Deze keer duurde het iets langer voordat opnieuw de zekering doorbrandde. “Toen er rook uit de meterkast kwam bleek dat er veel meer aan de hand moest zijn. ”

“De beheerder wist dat er iets goed mis was en liep de gehele installatie visueel na. Toen bleek dat de installatie zich niet bevond in de toestand die door de projectleider was voorgespiegeld. Er lagen losse kabels die voor kortsluiting zorgde en er was schade toegebracht aan de installatie. Erger nog, door de miscommunicatie was er direct gevaar geweest voor de medewerkers op en rondom te installatie.”

Joep: “Het klinkt achteraf zo simpel, maar in de praktijk blijkt hoe belangrijk het is om de procedures te volgen die vooraf vastgelegd zijn. De projectleider had namelijk geen toestemming mogen geven voor de testen, eerst had een technisch expert samen met de beheerder een visuele controle moeten houden.”

“Vaak is het geen onwil of onkunde maar een kwestie van tijdsdruk”, denkt hij. “Bij het bedenken en ontwikkelen van een nieuwe installatie of proces  voldoet het zogenoemde boerenverstand prima. Maar als het op testen van procedures aankomt waarin potentieel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan kun je nu eenmaal niet half werk leveren. Als consultant procesmanagement zijn we bij Squerist goed in het doorzien van de risico’s van een dergelijk proces.”