De transitie jeugdhulp: een snelkookpan

Op 1 januari 2015 kregen gemeenten in Nederland de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp. Deze transitie is afgelopen tijd veel besproken in de media, waarin veelal de negatieve aspecten van deze transitie werden belicht. Met twee collega’s heb ik deze intensieve verandering van dichtbij meegemaakt bij de gemeente Amsterdam. In een periode van bijna 2 jaar werkten we aan het cliëntvolgsysteem dat nodig is om de zorg voor jeugdigen goed te laten verlopen. Dit systeem moest worden aangepast aan de veranderende werkprocessen als gevolg van de transitie. Een opdracht met een maatschappelijk belang en daardoor voor mij een opdracht die bij me past.

Bekende Amsterdammers
Het nieuwe cliëntvolgsysteem ging live op 1 januari 2015. “Live” betekende dat 800 hulpverleners, afkomstig uit verschillende organisaties, een nieuwe baan kregen bij de Ouder- en Kind teams in Amsterdam. ”Live” betekent ook dat deze 800 hulpverleners moesten werken met een nieuw systeem. Voorafgaand aan de live-gang hebben wij als Squeristers de kwartiermakers uit het transitieprogramma geholpen met het opstellen en beschrijven van de nieuwe werkprocessen. Deze nieuwe werkprocessen waren de input voor het functioneel ontwerp wat weer leidde tot een zo op maat mogelijk cliëntvolgsysteem.

Samen met het nieuw opgerichte team Functioneel Beheer hebben wij de hulpverleners als gebruikers van het cliëntvolgsysteem in twee maanden getraind. Dit was een intensieve tijd waarbij we voor deze doelgroep ‘Bekende Amsterdammers’ werden. We werden zelfs herkend op straat: een totaal nieuwe ervaring voor ons.

Zelf aan de slag
Na de transitie ben ik bij de gemeente Amsterdam gebleven om de medewerkers te helpen met het professionaliseren van het werkproces en het wijzigingsproces rondom het cliëntvolgsysteem. Enerzijds hielp ik medewerkers met het logisch inrichten van processen en anderzijds bracht ik samen met functioneel beheer het wijzigingsproces op een hoger niveau. In praktijk betekende het dat ik gezien werd als het ‘oliemannetje’ tussen de hulpverleners en functioneel beheer. Ik leerde omgaan met allerlei soorten belangen en kreeg het voor elkaar de planning te halen. Het uiteindelijke resultaat bestond uit een verbeterd systeem en heldere rollen voor alle betrokkenen inclusief de gebruikers. Een duidelijke stap voorwaarts in procesvolwassenheid. De jeugdhulp problematiek stelt hoge eisen aan het cliëntvolgsysteem op het gebied van flexibiliteit, privacy en monitoring. Daarbij vond deze opdracht plaats onder hoge tijdsdruk met harde deadlines. Het resultaat is dat de gebruikers en de beheerorganisatie van het cliëntvolgsysteem gezamenlijk het systeem aanpassen, zonder de hulp van ons als Squerist. Het voorbeeld van een ontzettend interessante tijd en de klant verder brengen.

Judith van der Mark

Innovaties, processen en mensen daar in mee krijgen is de passie van Judith. Dat doet ze met enthousiasme en resultaatgerichtheid om de klant verder te helpen.

Volg me op LinkedIn